Доставка

 

 

Основна цел на магазин Техно Рай е да отговори на потребителското търсене, като предлага на клиентите си стоки с гарантирано качество и приемлива цена.

 

За удобство на своите клиенти, фирма НИКИ-2001 ЕООД предлага собствен безплатен транспорт за Областите Разград иТърговище 

 

ЗаветБрестовене, Веселец, Завет, Иван Шишманово, Острово, Прелез, Сушево   
ИсперихБелинци, Бърдоква, Вазово, Голям Поровец, Делчево, Лудогорци, Духовец, Драгомъж, Исперих, Йонково, Китанчево, Конево, Къпиновци, Лъвино, Малко Йонково, Малък Поровец, Печеница, Подайва, Райнино, Свещари, Средоселци, Старо селище, Тодорово, Яким Груево   
КубратБеловец, Бисерци, Божурово, Горичево, Задруга, Звънарци, Каменово, Кубрат, Медовене, Мъдрево, Равно, Савин, Севар, Сеслав, Тертер, Точилари, Юпер   
ЛозницаВеселина, Гороцвет, Градина, Бели Лом, Каменар, Крояч, Лозница, Ловско, Манастирско, Манастирци, Островче, Сейдол, Синя вода, Студенец, Трапище, Тръбач, Чудомир   
РазградБалкански, Благоево, Гецово, Дряновец, Дянково, Киченица, Липник, Мортагоново, Недоклан, Осенец, Побит камък, Просторно, Пороище, Радинград, Разград, Раковски, Стражец, Топчии, Ушинци, Черковна, Ясеновец   
СамуилБогданци, Богомилци, Владимировци, Голяма вода, Голям извор, Желязковец, Здравец, Кара Михал, Кривица, Ножарово, Пчелина, Самуил, Хума, Хърсово   
Цар КалоянЕзерче, Костанденец, Цар Калоян   
АнтоновоАнтоново, Банковец, Богомолско, Букак, Великовци, Вельово, Глашатай, Голямо Доляне, Горна Златица, Девино, Длъжка поляна, Добротица, Долна Златица, Дъбравица, Изворово, Капище, Китино, Коноп, Крайполе, Крушолак, Къпинец, Кьосевци, Любичево, Малка Черковна, Малоградец, Манушевци, Мечово, Милино, Моравица, Моравка, Орач, Пиринец, Поройно, Присойна, Пчелно, Равно село, Разделци, Свирчово, Свободица, Семерци, Слънчовец, Стара речка, Старчище, Стеврек, Стойново, Стройновци, Таймище, Тиховец, Трескавец, Халваджийско, Чеканци, Черна вода, Черни бряг, Шишковица, Язовец, Яребично, Ястребино

Омуртаг

Беломорци, Българаново, Великденче, Величка, Веренци, Веселец, Висок, Врани кон, Голямо Църквище, Горна Хубавка, Горно Козарево, Горно Новково, Горско село, Долна Хубавка, Долно Козарево, Долно Новково, Зелена морава, Змейно, Звездица, Илийно, Камбурово, Кестеново, Козма Презвитер, Красноселци, Могилец, Обител, Омуртаг, Панайот Хитово, Паничино, Петрино, Плъстина, Птичево, Пъдарино, Първан, Росица, Рътлина, Станец, Тъпчилещово, Угледно, Царевци, Церовище, Чернокапци
ОпакаГолямо Градище, Горско Абланово, Гърчиново, Крепча, Люблен, Опака
ПоповоАприлово, Баба Тонка, Берковски, Бракница, Водица, Гагово, Глогинка, Горица, Долец, Долна Кабда, Дриново, Еленово, Заветно, Зараево, Захари Стояново, Звезда, Иванча, Кардам, Ковачевец, Козица, Конак, Ломци, Манастирица, Марчино, Медовина, Осиково, Паламарца, Помощица, Попово, Посабина, Садина, Светлен, Славяново, Тръстика, Цар Асен
ТърговищеАлваново, Александрово, Баячево, Бистра, Божурка, Братово, Буйново, Буховци, Вардун, Васил Левски, Голямо Ново, Голямо Соколово, Горна Кабда, Давидово, Драгановец, Дралфа, Дългач, Здравец, Копрец, Кошничари, Кралево, Кръшно, Лиляк, Ловец, Макариополско, Маково, Миладиновци, Мировец, Момино, Надарево, Овчарово, Осен, Острец, Пайдушко, Певец, Подгорица, Преселец, Пресиян, Пресяк, Пробуда, Пролаз, Разбойна, Ралица, Росина, Руец, Стража, Съединение, Твърдинци, Търговище, Търновца, Цветница, Черковна

 

 

Ако изберете да ползвате тази възможност, ние ще доставим закупените продукти до вратата на Вашият дом. При покупка, моля, уточнете желаният адрес за доставка . Доставката се извършва по определен график според възможностите ни.

 

За другите обласи в България доставката се извършва чрез куриерски фирми и според техните цени.

 

Посочените цени за доставка са до офис.  По желание на клента стоката може да се достави до адрес, като съответно цената за доставка се променя.

 

Моля, бъдете внимателни при транспорт и инсталация на продуктите с цел да избегнете транспортни или други дефекти. Повечето производители отхвърлят валидността на гаранцията ако повредите са причинени от транспорт, неправилно инсталиране или неправилна употреба. Съветваме Ви да спазвате упътването от производителя за безопасност и подходяща употреба. Някои продукти изискват специален монтаж или монтаж от квалифициран специалист.

 

В случай, че закупеният продукт не работи или има повреда, моля, свържете се с нашите консултати или лицензиран сервиз (ако е посочен в гаранционната карта).