X

CashBack-премия при закупуване на хладилник Bosch

Период на акцията: 01.05. - 30.09.2021

CashBack-премия се изплаща до 4 седмици от датата на покупка и след регистрация на https://promotion-bshhome.bg/cashback-prf/